GDPR

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR GDPR

1. SC GACINI SRL identificat prin CUI 26042646, avand Reg. Com. J05/1200/2009 respecta dispozitiile legale privitoare la protectia datelor cu caracter personal si pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice de protejare a tuturor operatiunilor privitoare in mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrarile neautorizate sau ilegale, precum si pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale;

2. Prelucram datele dumnevoastra din cartea de identitate/buletin (Nume si Prenume, CNP, Adresa domiciliu) pentru intocmirea diverselor documente si rapoarte de natura financiar/contabila conexe obiectului de activitate (Contracte de prestari/servicii, Facturi fiscale);

3. Prelucram numarul dumneavoastra de telefon si adresa de e-mail pentru comunicarea cu dumneavoastra;

4. Toate datele mentionate mai sus vor fi pastrate pe durata tinerii evidentelor SC GACINI SRL;

5. Nu utilizam datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizata si nici pentru realizarea de profile. Nu luam niciodata decizii automate cu privire la dumneavoastra. Nu prelucram date in scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat;

6. Respectam si asiguram in mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumenavoastra sau indeplinirea obligatiilor legale. Confidentialitatea este pentru noi nu doar o obligatie profesionala, ci si o valoare esentiala;

7. Revizuim in fiecare an datele colectate, analizand in ce masura pastrarea lor este necesara scopurilor mentionate sau intereselor dumneavoastra. Datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse;

8. Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, beneficiarii se pot adresa catre SC GACINI SRL printr-o cerere scrisa, datata si semnata, trimisa la adresa: Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 26-30 C.